Habit Supporter är skapat för att stötta internetanvändare som vill, men brottas med att, hålla sig borta från hemsidor med pornografiskt innehåll.

 

För tillfället är inte Habit Supporter tillgängligt. Om du är i brådskande behov av ett liknande program hänvisar vi till andra accountability software. Kom ihåg att det ofta inte räcker med att installera ett program, utan många behöver hjälp via någon form av avvänjningsprogram, som exempelvis fortifyprogram.org.

För mer information om produkten, vänligen kontakta oss:

info@habitsupporter.se